Rapsodie

  • Beschrijving

Rapsodie is een puur natuur koolzaadstro- produkt. Dit koolzaad wordt milieuvriendelijk verbouwd en bevat geen bestrijdingsmiddelen. Het koolzaadstro wordt gehakseld en dusdanig stofvrij gemaakt. Speciaal voor paarden die lijden aan luchtwegenaandoeningen is dit dé oplossing. Rapsodie heeft het grootste absorptievermogen van alle stalstrooisels omdat de binnenkant van de strostengel een zachte viltlaag bevat.

Tevens is het ammoniakbindend. Wat betekent dat er minder snel natte plekken en stank ontstaan. Door de praktische maat van de balen is Rapsodie minder arbeidsintensief. Door het stelselmatig verwijderen van de paardenmest en het bijstrooien is Rapsodie zeer zuinig in verbruik.

Een belangrijke factor is dat bij een goede voeding en verzorging, de paarden het koolzaadstro niet eten. Rapsodie composteert snel (ong. acht weken) in een hoogwaardig meststof. Deze meststof is een zeer goede bemesting voor tuin- en akkerbouw.

Gebleken is dat paarden beduidend minder hoefproblemen hebben bij gebruik van Rapsodie stalstrooisel. Naast het aanzienlijk praktisch werken zal Rapsodie veel bijdragen

aan het welzijn van zowel paard als ruiter, zeker als het paard lijdt aan problemen aan luchtwegen en/of hoeven.